Cheesy The Goat

【🎈過口癮之選!網店新出意式脆餅❤️!】

早排分享過呢間網店芝士味香濃嘅「自私撻」,原來最近佢哋又搞搞新意思,推出咗4款含有堅果嘅自家製Biscotti (意式脆餅),妹豬仔就試咗其中2款:
.
🔸[杏仁朱古力] (150g)
意式脆餅好脆身,十分卜卜脆!每塊都好足料,滿佈咗杏仁粒、朱古力粒😍。食落好香口,同埋朱古力味比想像中嘅出,但作為朱古力怪嘅我,希望朱古力味可以再濃啲😆。
.
🔸[開心果蔓越莓] (150g)
呢款意式脆餅同樣好足料,每塊都滿佈咗大大粒嘅開心果、蔓越莓。食落先有開心果嘅香味,繼而係酸酸甜甜嘅莓味,味道唔錯😋~
.
💡妹豬仔話你知💁🏻‍♀️~Biscotti其實係一種意大利曲奇餅,由於製作時會焗2次,同埋牛油含量好低,所以比一般曲奇更健康、更香脆!食之前用微波爐/焗爐叮熱,仲更加滋味添🤤!
.
💡妹豬仔再話你知💁🏻‍♀️~呢間網店嘅自家製 Biscotti有以下4款口味,有興趣嘅朋友快啲向店主訂購啦~
❤️杏仁朱古力
❤️開心果蔓越莓
❤️杏仁香草
❤️核桃肉桂
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍IG網店: @cheesy_the_goat
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.
🔍✨妹豬仔👧🏻!
Welcome to 𝙁𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬, 𝙇𝙞𝙠𝙚 & 𝙎𝙝𝙖𝙧𝙚 🤗~
.
👉🏻 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 : muichu.jai ❤️|
👉🏻 𝙊𝙥𝙚𝙣𝙍𝙞𝙘𝙚 <ʟᴠ.𝟹> : muichu.jai ❤️|
👉🏻 𝘿𝙞𝙖𝙣𝙥𝙞𝙣𝙜 <ʟᴠ.𝟻> : Muichu.jai ❤️|
👉🏻 𝙐 𝘽𝙡𝙤𝙜 : muichu.jai妹豬仔生活日常 ❤️|
👉🏻 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 : muichu.jai ❤️|
.
#muichujai妹豬仔周圍食 #網店美食 #自家製 #意式脆餅 #手工曲奇 #甜品 #hkdessert #hkigshop #hkigcakeshop #cheesythegoat #biscotti #biscottilover #handmadehk #ig_mydailys #ig_my30days

0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.

Copyright 2023 Cheesy The Goat Limited – All Rights Reserved – Terms and Conditions