Cheesy The Goat

之前去意大利🇮🇹旅行品嘗過Biscotti一直念念不忘

之前去意大利🇮🇹旅行品嘗過Biscotti一直念念不忘🥲 估唔到機緣巧合下發現 @cheesy_the_goat 有自家製Biscotti 仲同我係意大利食過既有99.9%相似,真係好滾動😭

Biscotti 係一種意大利曲奇餅,同一般曲奇唔同之處係佢會焗2次🤓 口感好脆身就一定好多牛油好肥?錯啦‼️ 其實Biscotti牛油含量好低,但比起一般曲奇🍪脆得多😌

@cheesy_the_goat 暫時提供以下4款口味Biscotti :
1) 杏仁朱古力
👉必食🍫味,勝在唔會太甜,每條都係滿滿既朱古力、杏仁粒😊

2) 開心果蔓越莓
👉 我本身都好鐘意食開心果,海量開心果
配上酸酸甜甜既蔓越莓,脆卜卜又好有咬口😋

3) 杏仁香草
4) 核桃肉桂
👉下次一定要試埋依2款味‼️

@cheesy_the_goat 自家製Biscotti絕對值得再回購,新年送禮一流呀💪🏻 有興趣入佢地page睇下有咩好野食呀🤩
翻譯年糕
puikwan.chan.7906的大頭貼照
puikwan.chan.7906
 
我超愛食開心果味,我女兒知我高糖,有心送一盒我食,好好味,不太甜❤️❤️
0

Your Cart Is Empty

No products in the cart.

Copyright 2023 Cheesy The Goat Limited – All Rights Reserved – Terms and Conditions